Desinficerande sprutpistoler är värdelösa och till och med farliga, varnar Thailands FDA

Läs nyheten hos källan

Thailands Food and Drug Administration (TFDA) har varnat för användning av sprutpistoler med desinfektionsmedel.
Spraypistolerna, som är avsedda att spruta alkohol eller desinfektionsmedel över ett stort område, är ineffektiva vid desinficering av ytor och kan faktiskt orsaka att viruspatogener sprids bredare. De har varit mycket efterfrågade, särskilt efter den tredje vågen av virusinfektioner i Thailand.
TFDA:s biträdande generalsekreterare menade dock att istället för att använda sprutpistoler ska människor använda alkohol eller desinfektionsmedel för att torka av ytor.

Han sa att spritdropparna från vapnen också kan orsaka irritation om de kommer i kontakt med någons ögon eller näsa, vilket också kan leda till yrsel, illamående eller andningssvårigheter hos barn eller äldre. Han drog slutsatsen att vapnen inte är effektiva för att döda bakterier och utgör en ökad risk för människors hälsa.