Den senaste Covid-upplåningen gör att man når gränsen

• Läs mer hos källan

Kasikorn-forskningscentret sa att regeringens senaste låneplan på 700 miljarder baht kommer kommer att placera Thailands upplåning till 60% av BNP.
Det följer ett biljardbahtpaket med åtgärder som gjorde att upplåningen stod för 54,3% av BNP i slutet av mars. Det nuvarande lånet gör att det uppgår till 59,6% vid årets slut.
Det är bra och inom gränsen för vad landet klarar OM Covid-situationen stabiliseras, sa de.

Men regeringen skulle behöva ändra reglerna och gå längre än 60% av BNP om situationen försämrades och de bestämde sig för att låna mer. Med Covid-pandemin som den ena överraskningen efter den andra rapporterade har statsupplåningen nu nått den absoluta gränsen.