Covid-patients 500 000 baht räkning från privat sjukhus var ett ”missförstånd”

• Läs mer hos källan

Sekreteraren för Thailands nationella hälsosäkerhetskontor sa att den familj som fick 500 000 baht räkning för en släktings Covid-19-behandling på ett privat sjukhus var ett missförstånd.
Familjen ringde till hotline 1330 efter att de hade debiterats för behandling som skulle betalas av statens allmänna hälso- och sjukvårdssystem. Sjukhuset sa att de debiterade dem eftersom patienten hade avvisat behandling någon annanstans på ett sjukhus där de diagnostiserades med viruset.

Det berörda sjukhuset har gått med på att återbetala pengarna eftersom det var ett missförstånd om att patienten avvisade behandling någon annanstans. De sa att Covid-19 faller under det sociala trygghetsparaplyets UCEP-system – Universal Coverage for Emergency Patients. Covid har förklarats vara en nödsituation för vårdtäckning. Privata sjukhus borde inte debitera alls för Covid-vård.