Cirka 2 000 lärare riskerar arbetslöshet

Läs mer hos källan

Totalt 1 964 lärare i matematik och naturvetenskap under byrån för grundutbildning som ska avskedas i september har sökt hjälp från utbildningsministeriet.
Ordförande för People’s Sector Network mot korruption, sa att lärarna anställts i ett särskilt projekt för att förbättra kungarikets undervisningsstandard i matematik och naturvetenskap sedan 2018. Nyligen informerades de av grundutbildningskommissionen (Obec) att de kommer att avsluta projektet och upphöra med finansieringen.

Utan ett nytt jobb kommer 1 964 lärare att vara utan arbete i slutet av september.