Chula utvecklar ett robotsystem för att få ut fler vaccindoser

• Länk till källan

När landet kämpar med sitt värsta coronavirusutbrott hittills har forskare vid Chulalongkorn University utvecklat en maskin för att dra ut vaccindoser av Covid-19 mer effektivt och optimera leveranser som är lägre än väntat.
Med hjälp av en robotarm kan ”AutoVacc” få ut 12 doser av AstraZeneca-vaccinet på fyra minuter från en injektionsflaska, enligt forskare vid Chulalongkorn University, som tillverkade maskinen som har använts vid universitetets vaccinationscenter sedan i måndags. Det är upp 20% mer än standarden på 10 doser som fås manuellt, sa de. Maskinen fungerar för närvarande bara på AstraZeneca flerdosflaskor och etiketter visar att varje injektionsflaska kan ge 10 till 11 doser.
”Maskinen garanterar med stor noggrannhet att vi kan få ytterligare 20% från varje vaccinflaska – från 10 till 12 doser”, sa en ledande forskare vid universitetets forskningscenter för biomedicinsk teknik.
”De extra 20% som vi får  utinnebär att om vi har AstraZeneca för 1 miljon människor kan denna maskin öka antalet doser till 1,2 miljoner människor”.

Medan viss vårdpersonal som använder sprutor med lågt utrymme (LDSS) som syftar till att minska slöseri kan dra upp till 12 doser per injektionsflaska, kräver det arbetskraft och hög skicklighet.
”Detta kan ta mycket av vårdpersonalens energi. De skulle behöva göra detta varje dag i många månader”, enligt forskaren.