Byrå driver på för gummiprisgarantisystem för att hjälpa gummiodlarna

• Länk till källan

Naturgummipolitiska kommittén har i princip godkänt ett prisgarantisystem på 10,6 miljarder baht för gummibönder i ett försök att lindra deras börda.
Kommittén, tillsammans med representanter från jordbruks- och kooperativdepartementet och Thailands gummimyndighet (RAOT), träffade premiärminister virtuellt på onsdagsmorgonen.

Enligt systemet kommer tre typer av gummi att garanteras. Gummiflak med 60 baht per kilo, latex med 100 procent torrgummihalt (DRC) med 57 baht per kilo och 50 procent DRC-koppklump med 25 baht per kilo. Ministeriet och RAOT har fått i uppgift att utarbeta detaljer om planen och presentera den för kabinettet för godkännande.