Buri Ram gör Covid-vaccinationer obligatoriska

• Läs mer hos källan • Nyinsatt

Myndigheter i Buri Ram har utfärdat en order som kräver att alla i provinsen ska vaccineras mot Covid-19 eller riskera böter eller fängelse i upp till två år.
Ordern kom från guvernören, som var ordförande för ett provinsiellt kommittémöte för smittsamma sjukdomar på fredagen. För att förhindra ytterligare virusöverföring och hjälpa folkhälsotjänstemän att hantera vaccinationen måste personer i åldern 18 år och äldre som bor eller arbetar i provinsen bedöma sin risk för Covid-19-infektion med byhälsofrivivilliga, via ett online-system eller genom en vaccination samordningscentrum före slutet av denna månad.

De som vägrar att vaccineras kan också ha högst två års fängelse och / eller böter upp till 40 000 baht för brott mot nödbeslutet.