Buddistisk Patriark beordrar tempel att inrätta kök och fältsjukhus

· Läs mer hos källan
Templen hade byggnader, kök, verktyg och personal som kan användas för att stödja regeringen, den privata och den civila sektorn för att minska COVID-19-svårigheterna, sa den högsta patriarkens sekretariat.
De har uppmanat ledningen av buddhistiska tempel att inrätta kök och fältsjukhus för att hjälpa COVID-19-offren. Sekretariatet sa att templen kan använda sina resurser för att skaffa mat och bygga fältsjukhus och förvandla sina lokaler till administrationsområden.

Högsta patriarken uppmanade buddhistiska munkar och personal vid tempel att hjälpa regeringen, den privata sektorn och den civila sektorn. Allmän tjänst var en viktig roll för buddhistiska munkar, sade sekretariatet för den högsta patriarken.