“Bli frisk hemma” – ny covid-19 vårdplan

20 april • Läs mer hos källan 

Folkhälsoministeriet har reagerat på ökningen av Covid-19-infektioner genom att utarbeta en plan för att tillåta patienter med mindre allvarliga symtom att själva stanna i karantän hemma för att spara sjukhussängar för de allvarligaste fallen.
Enligt den hemisoleringsplanen som presenterades i går kan sjukhus överväga att tillåta Covid-19-patienter utan symtom att återhämta sig hemma, om än med ett milt tillstånd.
Sjukhusen kommer att behöva följa en uppsättning kriterier när man överväger Covid-19-patienter att själva sköta karantänen – det rekommenderas endast om patienterna inte utvecklar andra symtom och de skulle behöva självkarantän under en hel månad.

Beredskapsplanen svarar på en växande oro för att sjukhussängarna fylls i den nuvarande tredje vågen av pandemin, och att snabba åtgärder måste vidtas om situationen förvärras.