Barn under 12 år undantas från straff

• Länk till källan

Representanthuset röstade på onsdagen för att godkänna ett lagförslag som syftar till att ändra brottsbalken för att undanta barn under 12 år från straff för brott.
Lagstiftare accepterade lagförslaget med rösterna 282-0, med en nedlagd röst. En kommitté på 39 medlemmar inrättades för att undersöka lagförslaget. Lagförslaget som lagts fram av kabinettet syftar till att ändra avsnitt 73 i strafflagen för att höja minimiåldern för straff från 10 år till 12, vilket innebär att barn under 12 år blir undantagna.
Enligt propositionen har barn i åldern 7-12 år ännu inte fullt ut uppnått kognitiv mognad, saknar fortfarande en moralisk känsla av rätt och fel och kan inte förutsäga resultatet av sina handlingar.

Lagförslaget motiverar att små barn som begått brott tenderar att upprepa dem. Om de utsattes för rättsliga förfaranden i förtid skulle detta ha en negativ inverkan på deras förmåga att återintegrera sig i samhället. Därför skulle en höjning av minimiåldern till 12 år minska antalet barn som står inför rättsliga förfaranden, och andra åtgärder skulle vidtas för att korrigera deras beteende.