Bangkok tar nu ut höga böter för dem som skräpar ner i vattendrag

• Länk till källan •

Bangkok Metropolitan Administration tar numera ut höga böter för dem som ertappas med att kasta skräp i stadens vattenvägar. Administrationen sa att de samlar in 9 000 ton skräp om dagen från stadens kanaler.
Några av dessa föremål inkluderar gamla madrasser och avfall. Guvernör Chadchart sa att det mesta av avfallet samlas in runt Phra Khanongs pumpstation eftersom arbetare samlar fem till sex ton skräp därifrån varje dag.
Chadchart sa att stadshuset nu ökar sina inspektioner eftersom avfall ibland fastnar och skadar vattenledningarna vilket har utpekats som orsaken till att boende inte kan dricka kranvattnet. Eftersom staden filtrerar vattnet i Bangkok, är det stoppen i rören som hindrar många människor från att dricka vattnet.
Guvernören uppmanade varje samhälle att agera som övervakare för myndigheter för att hjälpa till att stoppa människor från att dumpa avfall i kanalerna. BMA utfärdade en varning på sitt Facebook-konto för att dumpa stora mängder skräp i vattendrag och andra icke sanktionerade områden. Böterna för dem som bryter mot lagen varierar från 2 000 till 10 000 baht.

BMA sa också att man ska kolla deras Facebook-sida för att se schemat och platser som är ordnade för att dumpa större sopartiklar i varje distrikt tills imorgon. Från kl 9 till 12 tar staden gratis hand om stora sopor. Bangkoks biträdande guvernör Tavida har också avslöjat ett pågående projekt med en karta som kommer att fungera som resursdata för alla anslutna byråer att förlita sig på. Projektkartan kommer att ge viktig information om riskbenägna områden inklusive de som är sårbara för bränder, översvämningar och kemikalieläckor. Projektet syftar till att hjälpa alla myndigheter att arbeta tillsammans genom att lära sig alla stadsvägar för att ge snabbare reaktioner på katastrofer.