Bangkok förbereder sig för regnperioden

Läs mer hos källan

Bangkoks avloppsavdelning har hittills reparerat översvämningsbarriärer längs Chao Phraya-floden samt Bangkok Noi och Maha Sawat-kanaler.
Det har också placerat sandsäckar i områden där barriärer inte har konstruerats och samarbetar med Royal Irrigation Department och National Water Command Center för övervakning av vattensituationen.

Beredskapen hos dräneringstunnlar och pumpstationer i alla 50 distrikten i Bangkok har kontrollerats, vattennivån i kanalerna har reducerats, pumpar har ställts upp i översvämningsbenägna områden och avlopp och kanaler muddras för att säkerställa effektiv dränering.