Åtgärderna ska ökas ytterligare i de tio mest strikt kontrollerade provinserna

• Läs nyheten hos källan

Center for COVID-19 (CCSA) planerar att öka COVID-19-förebyggande åtgärder i de tio mest strikt kontrollerade provinserna, efter att ha upptäckt att nuvarande begränsningar inte har någon inverkan på situationen, liksom brott mot reglerna.
Biträdande talesman för CCSA rapporterade att efter en bedömning av åtgärder som införts för de tio mest strikt kontrollerade provinserna, nämligen Bangkok, dess omgivande provinser och fyra provinser i söder, sedan 12 juli, fann man att 217 överträdelser av begränsningarna hade begåtts. Av totalen var det 158 personer som lämnade sina bostäder efter den föreskrivna tiden och 59 samlingar över fem personer. Fyrtiofem personer har åtalats.
CCSA fann också otillåtna interprovinsiella resor, fritidssamlingar och spel, samtidigt som de fick klagomål om att anläggningar bryter mot stängningstiderna. Som svar kommer man att utöka sina åtgärder och stänga fler typer av företag i de tio provinserna.

Om användningen av snabbtester hemma för att lindra flaskhalsar på testplatser upprepar CCSA att människor som får ett positivt resultat måste rapportera till sitt närmaste folkhälsokontor för vård. De som får ett negativt resultat bör göra om testet var 3-5:e dag. Man ber att medborgarna köper testerna i läkemedelsbutiker snarare än online, eftersom dessa tester kan vara undermåliga och påminner dem om att testerna måste säljas av en apotekare och inte är tillgängliga i närbutiker.