Åtgärder förbereds för en säker öppning för utländska ankomster

• Länk till källan

Thailands nationella kommitté för smittsamma sjukdomar (NCDC) har godkänt en uppsättning åtgärder för att kontrollera spridningen av COVID-19 som förberedelse för ett säkert återupptagande av Thailand till utländska ankomster, säger sjukdomsbekämpningsavdelningens generaldirektör på måndagen.
En av åtgärderna kräver att man antar en ny riktlinje för sjukdomskontroll, ”Smart kontroll och att leva med COVID-19”, i syfte att vaccinera så många utsatta människor som möjligt, till exempel äldre och personer som lider av underliggande sjukdomar, och för att göra det möjligt för människor att få tillgång till gratis COVID-19-screening, sa han.

Detta tillvägagångssätt omfattar också universell förebyggande verksamhet genom aktiva besök av mobila team med snabba svar till enskilda bostäder i samhällen i Bangkok och dess kringutrustning, särskilt i högriskområden.