Återöppning av skolterminen kan försenas till juni

27 april • Läs mer hos källan 

Återöppningen av den nya skolterminen kan skjutas till 1 juni om utbredda Covid-19-infektioner förblir okontrollerade, enligt byrån för grundutbildning.
I sitt senaste tillkännagivande på måndagen granskades möjligheten att den nya terminen skulle försenas till den 1 juni från det preliminära återöppningsdatumet den 17 maj.
Tidigare insisterade utbildningsministeriet på att grundskolor och gymnasier kommer att återupptas den 17 maj. Det var dock innan det tredje utbrottet med fler än 2 000 dagliga infektioner bröt ut.

Starten av den nya skolperioden kommer sannolikt att skjutas fram till 1 juni. ”Vi kan behöva ändra tidslinjen igen för att vissa provinser har gått in i delvis lockdown vilket gör att föräldrar och studenter inte kan resa till andra provinser för inträdesprov”, sa man.