Arbetsministeriet vill låta gravida kvinnor arbeta hemifrån

• Länk till källan

Arbetsminister Suchart sa att en regel som kräver att arbetsgivare tillåter gravida att arbeta hemifrån med full lön kommer att verkställas.
Thailands arbetsministerium söker en åtgärd för att låta gravida anställda arbeta hemifrån med full lön och kommer att överväga förmåner i landets arbetsskyddslagar för att reagera på framtida kritiska situationer som påverkar arbetstagare. Arbetsminister har sagt till Labor Network for People’s Rights and the Women and Men Progressive Movement Foundation att en regel, som kan tvinga arbetsgivare att låta sina gravida arbetare arbeta hemifrån med full lön, kommer att träda i kraft. Ministern sa att ministeriet också kommer att instruera sjukhus att ompröva hur mycket de tar ut av anställda som drabbats av COVID-19, efter ett klagomål om en 100 000 baht räkning för behandling av coronavirus på ett privat sjukhus och tillade att regeringen har avsatt en budget för att täcka COVID-19 sjukhusvistelser.

Han sa också att han håller med om idén att ändra förmåner enligt arbetsskyddslagarna och kommer snart att ha diskussioner med olika sektorer, som svar på en framställning från arbetsgrupper för yrkesverksamhet som hävdar att företagare fortsätter att driva sina fabriker trots att de upptäcker infektioner i deras lokaler.