Andefigurer hjälper byn att hålla infektioner borta

Hmongfolket i en by i Phop Phra-distriktet har vidtagit stränga försiktighetsåtgärder mot Covid-19, inklusive att söka hjälp från andar, som representeras av maskerade träfigurer.
Andefigurerna har placerats på varje sida av infarten till Kao Ruam Thai Pattana by i tambon Ruam Thai Pattana i Phop Phra-distriktet.
Byns huvudman, sa att ingången har varit bemannad dygnet runt sedan den 22 mars, med screening av människor som reser in och ut för att stoppa spridningen av viruset.
Alla som kommer in och lämnar får sin temperatur kontrollerad och måste bära ansiktsmask.
Han sa att träfigurerna vid ingången var snidade från trädstammar och representerar lokala gudomliga andar. De skulle hjälpa till att förhindra att ondska träder in i byn och skyddar folket från fara. Siffrorna renades i en helig ritual utförd av byens äldste innan de infördes.

Ordförande för Ruam Thai Pattana tambonadministrationsorganisation, sa att byns kontrollpunkt hade försetts med en termoskanner, gummihandskar, ansiktsmasker och handrening gel.