Alla anställda vid köpcentra och riskföretag måste vaccineras senast 1 oktober

• Länk till källan

Thailands hälsoministerium har meddelat att alla anställda i köpcentra och andra riskföretag kommer att behöva vaccineras senast den 1 oktober, när åtgärden ”COVID-Free Settings” (CFS) rullar ut.
Avdelningsdirektören sa att från och med nästa månad bör alla anställda i CFS vara helt vaccinerade och ta ett antigentest var sjunde dag. Anställda inom CFS, som bara har fått en dos vaccin, måste testa negativt och genomgå en riskbedömning innan de får arbeta.
Enligt avdelningen för hälsa kan kunder som inte har fått båda doserna också behöva visa ett negativt antigenresultat för att komma in i köpcentra.

Enligt CFS måste köpcentra och andra företag ha en beredskapsplan för att omedelbart kontrollera eventuella utbrott av COVID-19. Alla företagare måste också göra karantänförberedelser för att säkerställa snabb isolering och behandling av alla anställda som drabbas av viruset.