Alarmerande trend med dålig psykisk hälsa bland barn och ungdomar i Thailand kräver akuta investeringar i tjänster

• Länk till källan •

Thailand måste snarast öka investeringarna i kvalitet och snabb mentalvård och tjänster för barn och ungdomar för att förhindra allvarliga livslånga skador på deras hälsa, utveckling och framtid, enligt en ny UNICEF-ledd studie om ungdomars psykiska hälsa som släpptes i går.
Uppskattningsvis 1 av 7 ungdomar i åldrarna 10-19 och 1 av 14 barn i åldern 5-9 har psykiska störningar i Thailand, enligt en ny studie av UNICEF, Folkhälsoministeriet, Institutet för befolknings- och socialforskning och Burnet Institute.
Självmord är för närvarande den tredje vanligaste dödsorsaken bland ungdomar i landet. Enligt 2021 års Global School-based Student Health Survey hade 17,6 procent av ungdomar i åldern 13–17 år nyligen allvarligt övervägt självmord.
”Denna information är verkligen alarmerande, men ännu mer oroande är att detta bara är toppen av isberget”, sa UNICEFs representant för Thailand.
”Miljontals barn och ungdomar i Thailand lider av dålig psykisk hälsa inklusive stress, ångest och depression på grund av många faktorer som våld, mobbning, ensamhet, osäkerhet samt effekterna av covid-19-pandemin. Tyvärr är de ofta gömda under ytan på grund av stigma och brist på tillgång till lämplig information, screening, stöd och vård.”

Dålig psykisk hälsa kan orsaka allvarliga och långsiktiga effekter på barns och ungdomars hälsa, lärande och delaktighet, vilket begränsar deras förmåga att utvecklas och nå sin fulla potential.
Studien noterar att även om Thailand har gjort viktiga framsteg när det gäller att ta itu med barns och ungdomars psykiska hälsa, särskilt i nationell politik och lagstiftning samt specifika åtgärder inom hälsosektorn, finns det fortfarande avgörande luckor när det gäller att ta itu med ungdomars psykiska hälsa såsom otillräcklig budget, begränsad samordning mellan olika tjänstesektorer samt otillräckliga psykiatriker och kvalificerad arbetskraft inom alla sektorer.
Rapporten noterar vidare att Thailand måste utveckla en kollektiv vision och multisektoriell plan för att ta itu med den alarmerande självmordsfrekvensen och psykiska hälsoproblem som barn och ungdomar står inför i hela landet. Landet måste också omedelbart öka investeringar och insatser inom utbildnings-, socialvårds- och rättssektorerna för att säkerställa att barn och ungdomar, särskilt de mest utsatta, är mentalt friska och får stöd, vård och tjänster av hög kvalitet i rätt tid som uppfyller deras specifika behov.
”Om vi ​​inte tar hand om våra barns och ungdomars mentala välbefinnande på rätt sätt, sätter vi hela samhället i fara”, tillade Kim. ”Vad vi behöver är ett omfattande stödsystem för mental hälsa som är en nationell prioritet för att förhindra katastrofala samhälleliga och ekonomiska förluster för nationen.

UNICEF har åtagit sig att arbeta med folkhälsoministeriet och alla sektorer i Thailand för att säkerställa att det psykiska stödsystemet möter behoven hos barn och ungdomar och att det når dem innan det är för sent.”