60 000 Moderna-doser på väg till Chiang Mai

Länk till källan

Chiang Mai kommer snart att ta emot 60 000 doser av moderna-vaccinet som det beställt för invånare i högriskgruppen, såväl som för dem som inte haft tillgång till gratis vaccinering från regeringen.
Provinsens administrativa organisation sa att vaccinerna hade köpts för 69,6 miljoner baht till 1 160/dos. De kommer att distribueras när projektet fått grönt ljus från Chiang Mai sjukvårdsmyndighet och provinsguvernören. Inledningsvis kommer fokus att ligga på fem grupper, nämligen funktionshindrade, seniorer över 70 år, läkare som arbetar i avlägsna områden, frontlinjearbetare och lärare.

Myndigheterna kommer också att undersöka området för att se vem som behöver vaccineras akut innan doserna distribueras bredare. Chiang Mai tilldelades 260 miljoner baht för inköp av vacciner och kan låna ytterligare 370 miljoner baht från regeringen för ytterligare doser.