09. december 2021 · Kommentarer inaktiverade för Fler än 18 000 fordon släpper ut svart rök över säkerhetsstandarden · Categories: Thailandsnyheterna

• Länk till källan

Över 18 000 fordon har visat sig släppa ut svart rök som överskrider säkerhetsstandarden sedan myndigheterna slumpmässiga började testa fordon i hela landet den 1 oktober, sa centrets kommunikationschef.
”Kampanjen syftar till att ta itu med luftföroreningsproblem under den kalla årstiden, särskilt de som orsakas av PM2,5-dammpartiklar (partiklar mindre än 2,5 mikrometer i diameter),” sa han.
”Av de fordon som avger svart rök som överskrider säkerhetsstandarden har 612 fått körförbud tills problemet är åtgärdat.”
Centret har arbetat med Land Transport and trafikpolisen för att upprätta kontrollpunkter för att inspektera utsläppshastigheten från stora och små fordon i storstäder som Bangkok och Chiang Mai.

”Vi skickade också ut tjänstemän för att uppmana bönder att avstå från att bränna sina åkrar efter skörd, vilket är en av de största källorna till dammpartiklar,” sa han. ”Fordonsanvändare har också blivit tillsagda att hålla sina fordon i gott skick och människor ombads att bara vistas utomhus när det behövs, och inte vistas utomhus under rusningstid för att skydda sin hälsa från luftföroreningar.”

Comments closed.

ไทย »