• Länk till källan

Thailand är nu det enda landet som har börjat administrera den fjärde vaccindosen för de som behöver det, särskilt människor som måste resa utomlands för att bedriva handel eller delta i affärsmöten eller seminarier för att driva ekonomin framåt så snabbt som möjligt.
Många länder tillåter fortfarande inte korsvaccinering som inkluderar Sinovac eller Sinopharm, för människor som behöver resa. Ett exempel är att resa till Schweiz för att delta i Världshälsoorganisationens möten. På den europeiska destinationen godkänns fortfarande inte två Sinovac-doser även om resenären har fått AstraZeneca som tredje dos. I det fallet behövs en fjärde dos.

För närvarande kan det inte fastställas hur länge denna fjärde dos skulle vara effektiv, det kan vara 12, 18 eller till och med 24 månader. Thailändare kommer att fortsätta att få extradoser tills det är bevisat att de är säkra. Varje provins med en stor befolkning tenderar att ha stor rörelse av människor och därför har en högre risk att locka till sig fler infektioner än andra provinser, men just nu bör man inte vara alltför orolig.