Phukets myndigheter uppmanades att driva på för en tredje vaccindos då Covid-fallen ökar

• Länk till källan

Turismföretagare i Phuket har föreslagit myndigheterna att ordna den tredje dosen av Covid-19-vaccin för lokalbefolkningen, eftersom nya fall fortfarande påträffas i provinsen, och denna faktor kan påverka turismen.
På fredagen meddelade Center för Covid-19 att 235 fall har hittats under de senaste 24 timmarna på Phuket. Under de senaste sju dagarna hade dagligen nya fall på i genomsnitt över 200 hittats. Phuket Boutique Accommodation Consortium sa att infektionsstatistiken utan tvekan var relaterad till beslutet att resa in i provinsen för utlänningar. Konsortiets ordförande föreslog att regeringen ordnade den tredje dosen för Phukets invånare för att öka deras immunitet.
Separat erkände Phukets guvernör att det var en ökning av antalet fall bland lokalbefolkningen. Men bara 85 fall upptäcktes bland de över 27 000 utlänningar som besökte Phuket under sandlådesystemet, tillade han. Han berättade att cirka 77 procent av den totala befolkningen på Phuket redan hade fått den andra dosen, och 400 000 doser av den tredje föreslogs till Thailands centralmyndigheter.