Thailand registrerade 17 984 covid-19 fall och 292 dödsfall på lördagen

• Länk till källan

Ministeriet för folkhälsa rapporterade på lördag (28 augusti) morgon att det senaste 24 timmarna har 17 984 nya patienter testat positivt för Covid-19, varav 324 har hittats i fängelser.

Dödstalen ökade med 292, medan 20 535 patienter botades och fick lämna sjukhus. Det sammanlagda antalet fall i landet är 1 157 555 med 10 879 totala dödsfall.