Misstroendet mot regeringens covid-hantering stort

• Läs mer hos källan

Den explosiva spridningen av Covid-19 i Bangkoks fängelser kom fram för bara några dagar sedan – det är den senaste indikationen på allt som gått fel i regeringens hantering av pandemin.
Nyligen meddelade fängelsemyndigheterna att de hade infört effektiva åtgärder för att kontrollera smittan i sina anläggningar. Det djärva uttalandet gjordes efter ett klagomål från den fängslade pro-demokratiska demonstranten om ovanliga försök på natten att ta bort några av hennes vänner för Covid-19-test. Det visade sig att vissa av de fängslade dissidenterna smittats. Men de var bland nästan 3 000 medfångar som fick coronaviruset. Den chockerande nyheten kom fram först efter att ”Rung”, den enda kvinnliga dissidenten, berättade för sina vänner och anhängare strax efter att hon befriats mot borgen att hon hade Covid-19. Hade hon inte släppts och testats – skulle vi då ha informerats om den allvarliga situationen i fängelserna?

Efter avslöjandet försökte myndigheterna, inklusive justitieministern, förklara varför antalet infektioner i deras vård offentliggjordes så sent. Allt som deras försök har åstadkommit är dock att förvärra allmänhetens misstro mot myndigheternas hantering av den senaste infektionsrundan. Nu är de i febrilt arbete med att skilja de friska fångarna från de infekterade. Hur de ska göra det, med tanke på att de flesta fängelser redan är överfulla, är det ingen som vet. Det behöver inte sägas att det finns liten allmän tro på deras förmåga att göra det.

Tyvärr har inte Prayuts hantering av infektionerna inte väckt mycket förtroende. I en kris som denna måste den officiella kommunikationen vara tydlig och lättförståelig och myndigheterna måste vara transparenta när de överför information till allmänheten.
Hittills har dock detta inte varit fallet. Människor har ofta lämnats förbryllade och förvirrade.