40 procent av arbetarna i Bangkok tjänar mindre än sina utgifter

Läs mer hos källan 

En undersökning i Bangkok avslöjade att inkomsterna för 40,2 procent av arbetarna i Bangkok och dess närhet var lägre än deras kostnader mitt i Covid-19-krisen.
Bangkok universitets forskningscenter sa att undersökningen hade 625 svaranden. Av de tillfrågade hade 81,8 procent påverkats av Covid-19, 52,2 % hade lägre inkomster, 23,3 % arbetade hårdare och 22 % fick ingen övertidsersättning eller bonus. Cirka 44,7 % sa att de inte hade något sparande, eftersom deras inkomster och kostnader var lika stora.

Samtidigt hade 40,2 % lägre inkomster än sina utgifter, och 15,1% tjänade tillräckligt för att kunna spara. På frågan vad lösningen var på deras problem sa 54,3 procent av de tillfrågade att de väntade på statligt stöd, 30,7 % lånade, 27,8 % ville hitta ett deltidsjobb och 20,7 & spenderade av sina besparingar.