39 olagliga resorter på Koh Lan utanför Pattaya kan rivas

• Länk till källan

Pattayas marinkontor har lovat att vidta åtgärder mot operatörerna av 39 resorter som inkräktade i havet på Koh Lan utanför Pattaya om domstolen godkänner det.
Direktören för Pattayas marina kontor sa på lördagen att även om ön i tambon Na Klue i Bang Lamung-distriktet var ett populärt turistmål som genererade en stor inkomst för Pattaya, hade många orter där inkräktat i havet.
Eftersom strikt efterlevnad av lagen mot intrång i havet hade visat sig vara svårt och påverkat lokalbefolkningens traditionella sätt att leva, utfärdade NCPO 2017 en order om att undanta från straff för dem som hade byggt strukturer för bostadsändamål och andra icke-kommersiella ändamål före 1994. Ordern gäller även andra liknande områden i landet.

Marinavdelningen har befogenhet att besluta vilka strukturer som ska undantas enligt ordern. De hittade 39 privatägda orter som inte har delat sina lokaler med lokalbefolkningen, sa de. Kontoret meddelade operatörerna men gav dem lite tid att överklaga och kontoret väckte talan mot dessa orter för 1-2 år sedan och ärendet behandlades nu av högsta förvaltningsdomstolen. Hans kontor skulle följa ett domstolsbeslut, tillade han.