2,2 miljoner Favipiravir-tabletter för att bekämpa Covid-19 anländer i morgon från Japan

25 april • Läs mer hos källan 

En sändning på 2,2 miljoner Favipiravir-piller beställda från Japan anländer den 26 april – beställningen gjordes efter att folkhälsoministeriet uppmanade statliga myndigheter att förbereda sig för den nya Covid-19-vågen.
Biträdande generaldirektören för Food and Drug Administration, sa att hälsoministern hade sagt till FDA att påskynda importen av 2,2 miljoner Favipiravir-tabletter.

FDA slog sig samman med regeringens läkemedelsorganisation för att samordna importen av Favipiravir från Japan. Regeringen planerar också att fylla på med läkemedel för att säkerställa att den inhemska efterfrågan tillgodoses.