2 skolor stängs på Phuket efter covid-19-infektioner

• Läs nyheten hos källan

De två skolstängningarna i Phuket stad följer en anställd och en förälder som haft nära kontakt med en högriskperson.
Skolorna meddelade att de kommer att stängas för att rengöra och sanera sina anläggningar. Darasamuth-skolan tillkännagav igår att den varnades av Phuket Health Department att en anställd som arbetar på deras huvudkontor testades positivt för Covid. De sa att den anställde sorterade och separerade dokument och hade liten kontakt med den andra personalen och ingen kontakt med eleverna. Vidare kom inte medarbetaren tillbaka till skolan efter att de fick reda på att de testade positivt. Skolan klargjorde att endast en del anställda ansågs vara en ”hög riskkontakt”, medan lärarpersonalen anses vara ”låg riskkontakt” och eleverna ”ingen riskkontakt”. Vidare har 97,77% av personalen vid deras skola redan vaccinerats.

Skolan tillägger att de kommer att öppna igen nästa måndag den 12 juli och huvudkontoret kommer att vara stängt till den 22 juli. Samtidigt säger Kajornrangsan Municipal School i sitt tillkännagivande att en förälder haft nära kontakt med en HRP (högriskperson). Således beslutade skolan att stänga till 29 juli.